Política de Privacitat

En aquest apartat t’informem sobre les dades de la nostra activitat, la finalitat de la web, quina informació de la web utilitzem i què fem amb les teves dades, quins són els drets i les obligacions que tenim tots dos i quins són els nostres procediments per protegir les teves dades personals. i el nostre compromís de confidencialitat.
Dades del Responsable.

Identitat del Responsable: Carles Daghót
NIF/CIF: 49986313Z
Adreça: Carrer Alemanya 55 -Sitges-
Email: carlesboxhotmail.com

En aquest espai, podreu trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i El Lloc Web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

El Lloc Web assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix amb

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals dús.

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment al nostre portal.
Quines dades personals i com es demanen.

Al Lloc Web sol·licitem únicament les dades que ens proporcionen els mateixos usuaris a través del formulari de contacte. Aquestes dades serveixen únicament per respondre als missatges que vostès mateixos ens enviïn, sense que, en cap cas, enviem cap tipus de promoció o afiliació de qualsevol tipus sense l’exprés consentiment de l’usuari.
Compromisos i obligacions dels usuaris.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb El Sitio Web. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització del Lloc Web com a legítim titular;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del Lloc Web com a legítim titular;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització d’El Sitio Web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’El Sitio Web de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant El Lloc Web no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.
Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat.

Aquest web ofereix als usuaris en alguns posts del bloc continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Mesures de seguretat.

Les dades personals comunicades per l’usuari a El Sitio Web poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a El Sitio Web, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i El Lloc Web utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.
Drets de propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’El Sitio Web. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’El Sitio Web.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a El Sitio Web indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Enllaços externs

El Lloc Web proporciona enllaços a altres llocs web que són propietat de tercers com ara:

Eines
Recursos
Contingut d'altres blocs
Enllaços d'afiliats

Exclusió de garanties i responsable.

Carles Daghót no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general les relacions entre El Sitio Web amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.
Contacte.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Comments are closed